leidenislamblog

Over politieke correctheid in het islamdebat: Deel 2

Over politieke correctheid in het islamdebat: Deel 2

Gert Jan Geling onderzoekt in een tweedelig blog de politieke correctheid binnen het islamdebat in Nederland. Hoe wijdverbreid is zij? En welke vormen neemt zij aan? Vandaag deel 2.

Politieke correctheid is aanwezig in het islamdebat in Nederland, met name onder sommige islamwetenschappers, zo stelde ik in het eerste deel van deze tweedelige blog. In hoeverre politieke correctheid in het islamdebat wordt ingegeven door dogmatisme, conformisme of een combinatie van beide, is lastig te zeggen. Wel zien we hoe de twee interagerende vormen van politieke correctheid zich manifesteren in de kloof in de samenleving tussen kritische en positieve stemmen in het islamdebat.

Het debat rond de publicatie van het boek Waarom haten ze ons eigenlijk?, in De Balie in januari 2017 illustreert dit. Aan dit boek hadden vooral, maar niet uitsluitend, islamkritische wetenschappers bijgedragen. Critici zoals de Vlaamse publicist Wim van Rooy en ex-PVV-er Bernadette de Wit verkondigden standpunten over de islam en moslims die op gespannen voet staan met de rechtsstaat. Er kwam veel kritiek op dit debat, maar die richtte zich niet alleen op de inhoud. Zowel vanuit de wetenschap als de politiek klonk vooral bezwaar tegen het feit dat dit debat überhaupt had kunnen plaatsvinden.

Paul Cliteur werd in het in deel 1 aangehaalde NRC-artikel gerekend tot het Leidse, islamkritische kamp. Hij was een van de moderatoren van het debat en verdedigde de bijeenkomst door te stellen dat de stemmen die daar aanwezig waren ook gehoord moeten worden, want, aldus Cliteur, “het zijn stemmen die (…) gemeden worden in het publieke debat terwijl ze problemen aankaarten waar de samenleving geen antwoord op heeft.”

De ophef illustreerde de verschillende vormen van politieke correctheid die in het islamdebat voorkomen. De critici op het debat reageerden vanuit de visie dat de geuite meningen in De Balie onacceptabel waren, en daarom geen podium zouden moeten krijgen.

Cliteur stipt echter aan dat juist politiek incorrecte stemmen ook gehoord moeten worden, omdat die volgens hem al veel te weinig ruimte krijgen in het debat. Daarbij mist hij wel het punt dat juist overwegend islamkritische opvattingen gaandeweg steeds dominanter worden in de samenleving. Velen conformeren zich aan deze kritische geluiden, een ontwikkeling waar sommige wetenschappers weer extra tegen ageren.

We zien in Nederland een kloof tussen de manier waarop in de wetenschap en de bredere bovenlaag van de samenleving overwegend over de islam wordt gedacht en geschreven, en hoe de rest van de samenleving erover denkt. In die bovenlaag wordt al dan niet stevig geformuleerde kritiek op de islam of het handelen van moslims nog lang niet altijd bon ton geacht.

Tegelijkertijd zijn islamkritische of zelfs anti-islamitische meningen steeds breder vertegenwoordigd in de samenleving. Recent zijn zij zelfs de publieke perceptie van de islam gaan domineren, en het lijkt erop dat kritiek op de islam de nieuwe maatschappelijke politieke correctheid aan het worden is. Mensen die politieke correctheid in de islamwetenschap aan de kaak stellen, gaan vaak voorbij aan deze nieuwe politieke correctheid.

Het antwoord op de vraag hoe wijdverbreid politieke correctheid is in het islamdebat is niet eenduidig. Zeker, er zijn verschillende affaires aan te wijzen waar sprake is van politieke correctheid. Sommige meningen over de islam worden in het debat meer welgevallig geacht dan andere. En als reactie hierop is het niet onwaarschijnlijk dat sommige wetenschappers, en met hen vele anderen in de bovenlaag van de samenleving, zichzelf geregeld censureren of proberen meer welgevallige meningen te verkondigen.

Maar dit is niet alleen het resultaat van dogmatische of conformistische opvattingen. Het komt deels voort uit een veranderend klimaat ten aanzien van islam in de samenleving. In een samenleving die steeds negatiever wordt over de islam hebben de meer pro-islamitische stemmen de neiging om hier des te actiever op te reageren. Zonder het debat te simplistisch te willen karakteriseren als bestaande uit ‘anti-’ en ‘pro-’islam geluiden, tekenen deze scheidslijnen zich onmiskenbaar af, en speelt politieke correctheid daar een aanzienlijke rol in.

De vraag die dan nog rest is: hoe kunnen we deze steeds meer scheefgroeiende verhoudingen verbeteren? Het antwoord ligt misschien in wederzijds begrip: het zou goed zijn als de deelnemers aan het islamdebat proberen de beweegredenen van anderen beter te begrijpen.

Wanneer je de moeite doet om te begrijpen waar opvattingen van mensen vandaan zouden kunnen komen, en waarom ze op een bepaalde manier denken en handelen, dan is de kans groter dat je nader tot elkaar komt. In de wetenschap werkt men momenteel vooral samen met gelijkgestemden. Het zou interessant en aanbevelenswaardig zijn om in de toekomst ook de samenwerking met andersdenkenden op te zoeken, in plaats van alleen maar het debat.

3 Comments

Kilof

Geweldige blog! Het is heel leuk om te lezen. Ik wacht ongeduldig op meer.
Kan ik gebruik maken van een fragment van jouw blog? Www.wiebelter.info/blog

Dominicus Bergh

Politieke correctheid of welke vorm van discussie op basis van argumenten over de drie Abrahamic Death Cults is volkomen zinloos. Deze Death Cults vinden hun oorsprong bij de verzinselen van een obscure woestijnstam, laten wij ze Hebreeën noemen. Bij gebruik van het andere woord krijgt men direct het label anti-semiet opgeplakt. De walgelijke, mensonterende teksten van alle drie de handleidingen plus de gebruiksaanwijzing de Talmoed waarin niet Hebreeën als minder dan beesten worden beschreven mogen nog steeds dag in dag uit door allerhande instituties die rond deze doodsculturen zijn opgebouwd ongehinderd verspreid en gepropageerd worden. Mensen zijn voor minder voor het hekje gedagvaard voor strafrechtelijke vervolging. Zodra ik lees islamitische, Hebreeuwse, christelijke wetenschappers draait mijn maag al om. Om van de Hindu ideologie nog maar te zwijgen waarbij een schaduw al bedorven vlees oplevert. De muzelmannen (extreem nog gematigd bestaat, islam is wat het is en is onderwerping) kennen slechts één heilige opdracht van hun almachtige en zijn profeet en dat is het afslachten van de ongelovigen. (zie onder meer Sura 9). De grgrgristenen behoeven hun handen niet vuil te maken daar zorgt hun Here zelf voor. Die gaat alle ongelovigen afmaken (lees openbaringen) zoals deze al eerder de ultime genocide heeft uitgevoerd. (lees Genesis) Fluitje van een cent voor hem. Wanneer houdt deze onmenselijke waanzin eens op?

Student Ivk

Helaas niet relevant. We leven in een tijd, waarbij (vooral politici) mensen problemen CREËREN, terwijl het in de realiteit MINIMAAL of zelfs NIET aanwezig is. Het wordt vergroot. Zo ook met de islam. Islam wordt voortdurend aangevallen en gedemoniseerd. Er wordt niet gedacht aan de consequenties.

En we gaan steeds dieper in de filosofie en allerlei discussies en gepraat. We moeten het simpel houden, er is goed en kwaad. Wie kwaad wil, zal altijd gehele religie islam en moslims demoniseren. Wie goedheid wil, zal het altijd hebben over INDIVIDU.

Paul Cliteur is helaas uit op kwaad. Anti islam, anti diversiteit, pro wilders, anti multiculti. Dat zegt al genoeg, toch?

We verspillen onze tijd en energie. Er zijn GROTERE problemen die echt aandacht verdienen.

What goes around comes around. Wie verdeeldheid oogst en haat.. die zal uiteindelijk in zijn eigen grot vallen.

Gert-Jan, ik hoop dat je ALERT blijft en niet meegesleept wordt met het kwaad. Wees altijd neutraal en sta op voor eenheid, samenwerking, liefde, goedheid etc.

Groeten,

Je student